Jdi na obsah Jdi na menu
 


Holandsko

27. 6. 2019

STUDIJNÍ CESTA DO HOLANDSKA

V rámci aktivit Národního institutu pro další vzdělávání získala naše škola možnost vyslat jednoho pedagogického pracovníka na studijní cestu do Holandska zaměřenou na globální rozvojové vzdělávání. Hlavním cílem pobytu bylo začlenění dětí cizinců do výuky. Během týdenní stáže jsme se blíže seznámili s holandským vzdělávacím systémem a mohli jsme si porovnat  rozdíly s českým vzdělávacím procesem. Děti v Holandsku začínají chodit na základní školu v pěti  letech a vychází ve dvanácti, kdy musí všichni složit povinné státní zkoušky. Na základě výsledků těchto testů si poté volí příslušný typ střední školy. Nižší stupeň – VMBO je na 4 roky a je zaměřen především na praktické dovednosti. Po absolvování a splnění závěrečných zkoušek, následuje 3-4- leté  studium odpovídající našim středním  odborným školám. Vyšší vzdělání je HAVO a VWO trvá 5- 6 let a po jeho úspěšném dokončení následuje studium na Univerzitě. Naše cesta po Amsterodamu byla zaměřena především na školy typu VMBO, ve kterých se vzdělávalo kolem 80-90% dětí cizinců. Navštívili jsme školy se speciálními programy pro integraci muslimských žáků, školu zaměřenou na propagaci četby nebo výchovu k trvale udržitelnému rozvoji, na děti talentované na různé profese, mezinárodní školu AICS a jednu školu speciální pro děti handicapované a děti přistěhovalců, kteří nejprve překonávají  během intenzivní pětileté výuky jazykovou bariéru. V průběhu našeho pobytu jsme měli dostatečnou příležitost na komunikaci s holandskými pedagogy. Všichni byli velmi vstřícní a otevření. Neskrývali potíže, které vyplývají se vzděláváním dětí  různých národností. Snaží se proto,  aby tyto typy škol byly otevřené nejen pro žáky, ale i pro jejich rodinné příslušníky a zapojovali aktivně do výchovného procesu i lidi žijící v komunitě v blízkosti. Škola se tak stává od 8.30 do 22.30 místem, kde je možno nalézt kromě běžné výuky i spoustu dalších tvůrčích činností. Jestliže se i přes tyto možnosti objeví dítě, které má se vzděláním nebo s funkcí rodiny problémy, má  možnost zvolit si tzv. „ svého mentora “ .Tímto člověkem musí být osoba starší 19. let- může to být kamarád, soused, blízký člen rodiny nebo učitel, kterému traumatizované dítě nejvíce důvěřuje a s kým je ochotno komunikovat.  V Holandsku se snaží pracovat s rodinami cizinců již v době, kdy se jim dítě narodí. K tomuto účelu slouží sociální centra SEZO, která nabízí péči lékařskou, poradenskou a vzdělávací. Amsterdam je barevným městem Evropy postaveném na dlouhých dřevěných kůlech, plný kol, muzeí , trhů s tulipány, houseboatů a lidí z různých částí světa. Díky vynikajícímu holandskému doprovodu Renému Clarijs   z organizace zaměřené na vzdělávání dospělých jsme se dozvídali i zajímavosti např. o nepřetržitě fungujícím systému na odčerpávání vody, o stavbě nových sídlišť na uměle vybudovaných ostrovech,  jež tvoří další části města. Týden strávený s dalšími 11 pedagogy z celé České republiky a dvěma  zástupci NIDV hodnotí pozitivně a inspirativně. Některé náměty získané během cesty, se pokusím vyzkoušet i hodinách na naší škole.

 24.6. 2019                                                                                                        Mgr. Andrea Költö

                                                                                                                            třídní učitelka 3. ročníku