Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace školního roku 2018/2019

31. 8. 2018

Vážení rodiče.

Abyste byli nějakým způsobem informováni o plánech a záměrech školy, zvolili jsme tuto formu informačního letáku.

 

Organizace školního roku 2019/20

Vzdělávací program školy

Pracujeme podle ŠVP „Bystrá škola“

Programy jsou rozpracované do tematických učebních plánů jednotlivých předmětů.

 

Škola má www stránky: www. zsamsbystrec.estranky.cz

Telefon škola:pevná linka 465 642 634, mobil pro SMS i volání 703 148 630)

Omlouvání dětí z výuky buď telefonicky (stačí SMS), osobně, nebo vzkaz napsaný rodiči.

Každou absenci je potřeba potvrdit omluvenkou rodičů do žákovské knížky.

 

Každé pondělí obdrží Vaše dítě týdenní plán s učivem a domácími úkoly.

Uložený ho bude mít v deníčku a bude vyvěšen i na webu školy.V pátek proběhne sebehodnocení dětí

 

TŘÍDNICTVÍ

 

Třída

Třídní učitelé

Netřídnictví

1. ročník

Marta Mikmeková

Eva Maňková (ředitelka školy)

2. ročník

Eliška Vaníčková

 

3. a 5. ročník

Petra Křivohlávková

Vychovatelka

4. ročník

Andrea Költö

Kateřina Celerová

 

 

 

 

          NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI

 

 

Školnice ZŠ

Renata Vaníčková

Účetní – ekonom

Ludmila Benešová

 

Vedoucí ŠJ

Hana Krátká

Kuchařky

Vladislava Matějková

Marie Vaníčková

 

Výuka náboženství bude každý pátek – nepovinný předmět – p. farář Irenek Szocinski

 

Časový plán hodin

 

1.hodina

  8.00-  8.45

2.hodina

  9.00-  9.45

3.hodina

10.00-10.45

4.hodina

10.55-11.40

5.hodina

11.50-12.35

7.hodina

13.00-13.45

Po první hodině se jdou děti nasvačit (svačinky si nosí z domu).

Po druhé hodině  se mohou jít proběhnout do tělocvičny.

Plánované třídní schůzky

 

1. ročník

2. týden v září 2019

Třídní schůzka

Listopad  2019

Třídní schůzka

Duben 2020

 

Organizace školního roku.

 

Podzimní prázdniny:            

29. října a 30. října 2019

Vánoční prázdniny:              

23.prosinec 2019 až   3. ledna 2020

Vydání pol. vysvědčení:       

30. ledna 2020

Pololetní prázdniny:             

31. ledna 2020

Jarní prázdniny:                   

10. února až 16. února 2020

Velikonoční prázdniny:       

9. dubna až 13. dubna 2020

Vydání vysvědčení:              

  30.června 2020

Hlavních prázdniny: 

1. července  až 31. srpna  2020

Nový školní rok bude zahájen                      

1. září 2020

Projekty

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a „ Školní mléko“ Žáci dostávají 1x týdně ovocenebo zeleninu a mléko nebo mléčný výrobek zdarma.

Plán akcí

Pro letošní školní rok jsou naplánovány např. tyto akce:

divadelní představení, čertovský den, vánoční dílničky, karneval, čarodějnice, sportovní klání, jízda zručnosti, Den Země, taneční vystoupení v ZUŠ, atletika v Borku, školní výlet, …

V dubnu – červnu budeme jezdit na plavání do bazénu v Ústí nad Orlicí. Celkem 10 lekcí.

Kroužky:

V letošním školním roce jsou otevřeny kroužky:

deskové hry (pondělí 13.00-13.45, 2.-5.ročník)

flétna )úterý 13.00-13.45, 1.-2.ročník)

 sportovních hry (čtvrtek 13.00-13.45, 2.-5.ročník)

Kroužek začne v říjnu, končí v květnu a za každé pololetí děti platí 100,- Kč. Celkem 200,- Kč, které odevzdají vedoucí kroužku.

 

Stravování

Cena obědů:  7 – 10 let    22,- Kč

                      11 – 14 let   25,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku,ve kterém dosahují daného věku.

Obědy se platí v hotovosti vždy první pracovní den v měsíci. Přesné datum je včas vyvěšeno na nástěnce.

Odhlašování obědů: Oběd na následující den je možné odhlásit DEN PŘEDEM do 12,00 hodin v jídelně ZŠ, nebo telefonicky na čísle 465641551, nebo pomocí SMS  na čísle 703 148 631 vždy pouze do 12,00 hodin.

NEMOC JE NUTNÉ ODHLÁSIT. Dítě nemá nárok na oběd dle vyhlášky č. 107/2008. Pouze první den si neodhlášený oběd může odebrat do jídlo-nosiče. Pokud si chce odebírat obědy v době nemoci, musí jeho zákonný zástupce doplatit věcnou a mzdovou režii.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce a webových stránkách, kde jsou také další

 

Pro děti je ve škole zaveden pitný režim. Na měsíc  se platí 10,- Kč. Vybírá se vždy na dva měsíce .

 

 

Školní družina

Vychovatelkou ve ŠD je Mgr. Kateřina Celerová, mobil 703 148 632

Další info viz.informační lístek od paní vychovatelky.

 

Seznam věcí, které si přinesu 3. 9. 2019 do školy:

  • Aktovka s penálem
  • Přezůvky (z bezpečnostních důvodů vyžadujeme, aby žáci neměli přezůvky s volnou patou ) – nutné podepsat)
  • Cvičební úbor v látkovém pytlíku (tepláková souprava nebo tepláky a mikina, tričko, botasky) – nutné podepsat
  • 20,- Kč na pitný režim (září – říjen)
  • 100,- Kč na třídní fond

 

Prosím o obalení všech pracovních sešitů do 16.9.2019

 

 

 

Upozorňujeme rodiče na zákaz používání mobilního telefonu ve škole.

Rovněž připomínáme bezpečnou cestu do školy - jízda na kole dětí mladších 10 let bez doprovodu je zakázaná. Škola nenese za případný problém žádnou zodpovědnost.

 

 

Přihláška na kroužek

Souhlasím, aby mé dítě………………………………………………………………..třída………….

 

Navštěvovalo ve škole kroužek ………………………………………………………………………

 

                                                                                           Podpis rodičů…………………………….