Jdi na obsah Jdi na menu
 


Desatero pro rodiče

24. 9. 2008
Rodičovské desatero - aneb co bychom my rodiče měli správně dělat ve výchově dětí
1. Pochvalte své dítě vždy za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání.Vychováte tak sebevědomého jedince.
2. Povzbuzujte své dítě, pokud má neúspěchy nebo se pustilo do nové činnosti.Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.
3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou.Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte.Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice.Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok.Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné.
 
4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu.Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.
5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit  rukama nad chováním svého potomka.     
6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize.Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich.
7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky.Nesdělujte mu svá náročná očekávání.Navažte kontakt s učitelem. Zeptejte se, co od dětí očekává  a jaký dojem má ze schopností a chování dítěte.Za známky dítě neurážejte a tvrdě netrestejte. Zákaz koníčků nic nevyřeší, ba právě naopak.
8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti.Dítě se unaví mnohem rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.
9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry.
10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby ho co nejméně rozptylovalo.
 
 
 
Školní příprava:
Příprava na školu každého dítěte bude lepší, když:
-je rodič v obraze ( ví, kdo dítě učí, zná jeho rozvrh, má přehled o známkách, ví o tom, co -se v předmětech zhruba probírá ), je ve spojení se školou i jindy než o rodičovských schůzkách
 
-se rodič nechá poučit o specifikách výuky, přístupu, hodnocení, klasifikaci
 
-se dítě učí od 1.třídy pravidelně ( každý den! ) buď samo a rodič dohlíží, pomáhá, kontroluje, nebo je rodič stálou oporou ( ví-zjistí si, co a jak dítě naučit, dotrénovat )
 
-má dítě možnost se denně "vypovídat" o zážitcích ze školy, kladných i záporných, uvolnit se ( hrát si, jít ven, nasvačit se ), není zatěžováno starostmi rodičů ( ekonomické, vztahové, ... ). Jsou-li, stejně je samo vycítí,dítě si má ujasnit ,co se naučit a zopakovat, jaký úkol je písemný a ústní, shromáždit pomůcky na další den,dítě si má samo ( zprvu s pomocí ) připravit pracovní plochu, začít s úkoly snadnějšími, pak s náročnějšími.
 
-příprava na školu se bude střídat s relaxací. Dítě by mělo pocítit od rodičů, že jim o něho jde, že přikládají vzdělání patřičnou váhu a chtějí dítěti pomoci.
Jak pomoci dítěti se školní přípravou:
-nechejte se zprvu vyzkoušet od dítěte z látky Vy ! 
-sestrojte spolu s dítětem jednoduchý test pro všechny členy rodiny
-využívejte počítačové programy
-naučte se proměnit hru v učení a učení ve hru
-propojte školu se životem ( slovíčka cestou na nákup, slovní fotbal při cestě autem, rytmizace na procházce, přepis při relaxační hudbě )
-neházejte flintu do žita, pokud se dítěti ve škole nedaří
-nebojte se problém konzultovat s učitelem, výchovným poradcem, či speciálním pedagogem