Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní družina

19. 9. 2017

Školní družina je součástí Základní školy a mateřské školy Bystřec. 

Školní družina je pro žáky, kteří navštěvují 1. -3. třídu (ve výjimečných případech i pro žáky 4. a 5. třídy). Do ranní družiny žáci přicházejí od 6:30 do 7:30. V 7:45 poté všichni společně odchází do šatny a do tříd. Ranní družinu mohou navštěvovat i nezapsaní žáci všech ročníků. Odpolední družina je od 11:40 do 15:30. Žáci jsou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců prostřednictvím zápisových lístků. Současná kapacita činí 30 dětí. 

Poplatek za školní družinu činní 100 Kč za měsíc, který se hradí současně s placením obědů. Žáci, kteří navštěvují jenom ranní družinu, platí 20 Kč měsíčně přímo vychovatelce. Po přihlášení žáka je školní družina povinná. Uvolnění žáka mimo dobu uvedenou na zápisovém lísku je možné osobním vyzvednutím zákonným zástupce nebo písemnou omluvenkou opatřenou datem, časem odchodu a podpisem zákonného zástupce.

 

Družina má za cíl, aby naši žáci:

  • Smysluplně trávili čas společně s ostatními kamarádi, kde se budou tolerovat a svobodně a bezpečně rozvíjet.
  • Byli schopni plnohodnotně si vážit sebe sama a lidí kolem sebe bez ohledu na věk, rasu či jiné odlišnosti.
  • Uměli si vytvořit svůj názor a zdravě ho prosadit mezi ostatními.
  • Naplňovali svoje práva a dodržovali svoje povinnosti.
  • Využili takto strávený čas k relaxaci a obnově svých sil.
  • Byli schopni předvídat následky svých činů a vést za ně plnou zodpovědnost.
  • Byli schopni aktivně využít volný čas, udržovali si své fyzické a duševní zdraví.
  • Byli vnímavé a citlivé k přírodě, k prostředí ve kterém žijí, k péči o životní prostředí a ochraně zdraví.
  • Dodržovali pravidla slušného chování.
  • Rozvíjeli svou tvořivost, fantazii, samostatnost, slovní zásobu a fyzickou zdatnost.